NEWS, INFO & CONTACT

NEWS:

UPCOMING .
- 2019 april DIERBAAR, werk rond een dierbaar object, thema-tentoonstelling (groep), ARS

about my work

Of course I could (or should) write about my work here, about the why and the how and the possible meaning. Sometimes I produce some sentences, mostly when my work is changing.

In 2000, I officially became an artist. At the time I painted mostly scenery: wild, cultivated, deserted or destroyed. Sometimes the space was populated, sometimes it disappeared behind my characters, often it was empty of human and animal life. I still like these subjects, I often need them and they are important as carriers of meaning. Yet they're always less important than paint, pencils and other materials I use and experiment with, less important than the many different ways in which lines and color fields interact and can be put on paper or linen.
In 2007 my work changed a lot. I quit painting and started drawing gardens after nature. I also started series of small drawings, exploring the possibilities of simple materials - mostly- to regain freedom. Gradually I got back to basics: to black and white, structure & construction, texture & space & scenery. I perceived this change as a new beginning. It was like spring, like cleaning my house. This process of clearing the ground is still going on. In 2009 I made hundreds of photographs to use for cutting and pasting, to generate new ideas and inspiration. The magic word for organizing this new material will be 'autobiography'. I expect this theme was -and will always be- on the background of my images, secretly or visibly influencing all other work, may it be collage, drawing or painting.
In 2013 I started to paint again. Variations&transformations reacting to a visual theme. At first six simple drawings of trees. In 2014 the the subject was more abstract: empty space surrounded by different kinds of life, creating different 'worlds' in each painting. The theme is already changing.

Slowly I'm accepting that in my art everything is possible. In my earlier -before the arts- life I never concentrated on one subject or one kind of work. This may not happen in my artwork either. Actually my scope keeps broadening. Look at my work and you'll see.

The texts below may contribute to the understanding of my work.

  • The second one was kindly offered me in 2014 by Michael van Hoogenhuyze who was teaching me from 1998 - 2000 at the Royal Academy in the Hague, he used it for his OPENING SPEECH AT MY 2014 SOLO In the ARIANA gallery in the Hague.

  • The first one is written by Ad Teulings, it was the base for his OPENING SPEECH at my 2016 SOLO in the ARIANA gallery in the Hague.

AD TEULINGS, LOUKIE'S KUNSTEN### Loukie's Kunsten door Ad Teulings

MICHAEL VAN HOOGENHUYZE, EEN TERUG GEVONDEN SPEL, metamorfose in het werk van Loukie Hoos

Kunstenaars maken dingen, dingen die nieuw zijn, er nog nooit zijn geweest, en nu ineens een plek in deze wereld krijgen. Om dat te kunnen moet een kunstenaar een aantal tegenstrijdige handelingen verrichten. Hij moet iets maken. Zodra hij daar een vaste procedure voor heeft is dat wat ie maakt niet nieuw meer en is het ook geen kunst, maar een product. Een product verwijst naar de fantasie die een verkoper in petto heeft voor de koper. Producten zijn algemene mededelingen, geen bekentenissen of persoonlijke verklaringen. Een ding daarentegen zwijgt en spreekt tegelijk, is er voor zichzelf, is daarmee uniek en zegt ons daardoor iets persoonlijks.
Het maken van kunst moet als resultaat een moment in de geschiedenis opleveren, de geschiedenis van de kunst, en op zijn minst de geschiedenis van het oeuvre van de maker. Een kunstenaar volgt dus de procedure van het maken tot op een bepaalde hoogte, maar weet er zo'n draai aan te geven dat het een unieke gebeurtenis wordt. Het gaat duidelijk om handelingen die geen van buiten opgelegd doel mogen hebben. Ook zit er een element van herhaling in (procedure). Dit betekent dat het totale proces ook veel te maken heeft met spel.
Een kunstenaar maakt iets met de lichtheid van een spel, maar doordat een kunstenaar ook een spelbreker is, ontstaan er nieuwe regels, ontstaat er geschiedenis. De geschiedenis vernietigt voortdurend het spel van het maken. Maken, spel en geschiedenis moeten elkaar blijkbaar in evenwicht houden. Te veel 'maken' ontaardt in een automatisme, in betekenisloze bezigheid, te veel 'spel' mist elke inhoud, dwingt ook nauwelijks tot kwaliteit, en te veel geschiedenis creëert een privé document, eerlijk maar onbegrijpelijk en loodzwaar. De ontwikkeling van een kunstenaar is het zoeken naar dit evenwicht. Het lijkt er op dat die zoektocht een wachten op een soort spontane lichtheid zou moeten zijn. Maar dat is toch niet echt het geval. Een kunstenaar is per definitie iemand die geoefend heeft. Hij heeft geoefend, gestudeerd en onderzoek gedaan. Dat hij dan vervolgens de regel van het maken vernietigt door voor het spel van de geschiedenis te kiezen, kan alleen maar na een lang studeren en oefenen.

Loukie Hoos weet in haar recente werk zo'n 'evenwichtstoestand' te bereiken. 'Evenwichtstoestand' tussen haakjes want die is niet statisch; je zou het een dynamisch evenwicht kunnen noemen. Loukie Hoos maakt rijen van tekeningen of schilderijen. Als in een spel lijkt zo'n rij steeds bijna een echte 'reeks' of 'serie' te worden. Maar zodra blijkt dat er te gemakkelijk regels klakkeloos worden gevolgd, verandert ze van koers. Elk volgend werk komt voort uit vorig werk, zo lijkt het, maar een werk is zowel een reactie op het vorige werk als een voortzetting van het spel.
Er is dus niet één dwingende regel die aan het geheel ten grondslag ligt, een noemer waaronder alle werken uit een serie moeten vallen. En zo kun je niet echt spreken van een serie, en tegelijkertijd wel zien hoe een verzameling werken het resultaat is van een spel. Om zo steeds te kunnen wijzigen en improviseren is veel nodig. Loukie Hoos beschikt over een ruim arsenaal aan beeldende oplossingen. Dat arsenaal heeft ze zich verworven door haar jarenlange experimenten. Maar ook invloeden van buiten spelen een rol; door heel goed op de hoogte te zijn van de hedendaagse kunst en door zich grondig te verdiepen in het werk van collega's kan ze zeer uiteenlopende vormoplossingen in haar werk toepassen.
Het werk van Loukie Hoos is niet alleen een verzameling interessante kunstwerken, maar ook een stimulerende praktijk; het plezier spat ervan af, zo lijkt het. En dat plezier is te begrijpen. Kwaliteit in de kunst zou je kunnen omschrijven als het vermogen van de kunstenaar om een ontdekking aan het publiek mede te delen. De werkwijze van Loukie Hoos is er een waarin een keten van kleine en grote ontdekkingen mogelijk of zelfs noodzakelijk is. Er is dus ruim voldoende materiaal voor handen om het plezier van ontdekken uit te dragen.

Maar hoe ziet het werk er eigenlijk uit? De meeste werken hebben een betrekkelijk klein formaat. Er is een sterke voorkeur voor een vierkant, zodat de schilderijen iets kunnen hebben van een tegel. Het gevolg daarvan is dat een toeschouwer zich kan voorstellen dat de werken liggend op tafel zijn gemaakt in plaats van staand op een ezel. Je kunt ook de neiging krijgen schilderijen te draaien en vanuit een andere hoek te bekijken. Het zijn niet alleen beelden op een vlak deze schilderijen, maar ook dingen om te manipuleren.
Het formaat is belangrijk want Loukie Hoos gebruikt een tamelijk brede kwast. Binnen de schaal van de schilderijen is dat een behoorlijk groot gebaar. Met een kwaststreek kan een compleet motief aan de compositie worden toegevoegd. Zo zijn de schilderijen soms grove kalligrafieën. Er zijn geen ingevulde vlakken of toegevoegde kleine details. De beelden zijn samengesteld uit penseelstreken die hier en daar een voorstelling raken om vervolgens weer puur vorm te worden.

Het spel van Loukie Hoos is het beste te beschouwen als een strategie van beslissingen en gebaren. Er is gekozen voor een globale compositie, voor een formaat, een kijkrichting en een kleurcontrast, meestal opgebouwd uit tussentinten, zoals grijsgeel, groenachtige tinten of paars. In haar laatste werken is gekozen voor een gezichtspunt waarbij men van de grond naar boven kijkt. In het midden ontstaat zo een leeg centrum van bleke lucht. Maar in een volgend schilderij kan die lege plek een wolk of een licht volume worden; de restvorm wordt daar het thema van het schilderij.
In deze voortdurende metamorfose kunnen heel onverwachte sferen ontstaan. Sommige schilderijen herinneren aan de politieke beelden van Gerd Arntz of de visioenen van Constant. Maar even later is er een kleurkeuze en een stilering die doet denken aan de sprookjesachtige strips van Marten Toonder. De reeksen werken vormen wat dat betreft een soort conversatie waarbij ze elkaar over en weer relativeren, als ironische kleine gedichtjes uit de Romantiek.
Kijkend naar het werk van Loukie Hoos op een tentoonstelling komt de toeschouwer in een eigenaardige situatie. De werken lijken te passen in series, maar bij nadere beschouwing verschillen ze toch te veel. Je krijgt de neiging om een werk te kiezen, maar dat gaat niet omdat sommige werken de relativering van een ander werk nodig lijken te hebben. Op die manier is zo'n tentoonstelling de manifestatie van een fascinerend gesprek van Loukie Hoos met haar werk en van de werken met elkaar.
Deze praktijk is na een lange zoektocht ontstaan. Vanuit onderzoek naar een eigen manier van werken, een persoonlijke thematiek of een stijl zijn er in de loop van de vorige jaren tal van beslissingen genomen. Er ontstonden interessante uitspraken en gezichtspunten, maar geen daarvan vormde een basis voor een vaste werkwijze. Nu heeft Loukie Hoos het onderzoek weten te combineren met een spel waarbij ze ook, en soms vooral, reageert op het materiaal dat ze zelf maakt in de vorm van vorige schilderijen en tekeningen. Daaruit groeit een praktijk, waarin afwisselend regels worden gevolgd of verworpen. Wat blijft is het plezier, een zekere ironie en ook onverwachte schoonheid, verfijnd en gelaagd ondanks de robuuste gebaren. Het plezier dat Loukie Hoos heeft gevonden in deze werkwijze, 'het teruggevonden spel', maakt dat ze kan genieten van een stroom van ontdekkingen, maar ook milder, misschien zelfs met plezier kan terugkijken op beslissingen die op het moment voorlopig minder gunstig lijken te zijn. Ook die momenten zijn ontdekkingen en bronnen van informatie voor een toekomstig handelen. Langzaamaan groeit haar werk toe naar een samengaan van ambachtelijkheid en onderzoek zodat het evenwicht tussen maken, spelen en geschiedenis bedrijven een solide basis kan krijgen: Een teruggevonden spel. Leiden, december 2013

MvH teached Art-theory at the Royal Academy in the Hague

contact

tel+31(0)715190178 loukie@gmail.com